CE İŞARETLEMESİ NEDİR
Pencerelerde CE işareti, 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Direktifine göre ürünlerin Türkiye ve Avrupa Birliği pazarında rahat dolaşımını sağlamak için sorumluluk tamamı ile üretici de olmak üzere belirli kurallar çerçevesinde ürün üzerine iliştirilen bir işaretlemedir. 2006 yılında yayınlanan ve yürürlülüğe giren TS EN 14351–1:2006 standardına göre pencere ve kapı sistem üretici bayilerinin ürettikleri ürünlere CE işaretlemesi yapılması zorunlu olup, 2007 yılında uygulamalar başlamış, geçiş süreci ise Şubat 2010 da sona ermiştir.